Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Właścicielem Sklepu Internetowego, zwanego dalej „Sklepem” lub „Serwisem” dostępnego pod adresem www.besthunters.pl jest Leszek Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Best Hunters Leszek Kamiński, ul. Jutrzenki 91, 02-231 Warszawa, NIP 522 252 99 56, REGON 140422340 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Warszawy – Włochy pod numerem 527414 zwany dalej „Sprzedającym”.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy kupna przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez klientów z serwisu.
  3. Poprzez „Kupujący” należy rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia lub, która ukończyła 13 rok życia i posiada zgodę od opiekuna prawnego do zawarcia umowy, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę z sprzedającym.
  4. Regulamin jest ogólnodostępny w zakładce „Regulamin” na stronie www.besthunters.pl  i każdy odwiedzający serwis ma swobodny dostęp do zapoznania się z treścią regulaminu.
  5. Właściciel serwisu nie odpowiada za wadliwe działanie systemu teleinformatycznego (Internetu), które uniemożliwia lub ogranicza, użytkownikom dostęp do regulaminu.
  6. Sprzedający za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedaje artykuły myśliwskie, outdoorowe, odzież i obuwie paramilitarne oraz wszelkich inne produkty związane z tematyką myśliwską, survivalową i strzelecką.
  7. Sprzedający dokonuje prezentacji broni, która sprzedawana jest w sklepie stacjonarnym. Zaprezentowana broń oraz umieszczona cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert/zamówień w trybie art. 71 kc.
  8. Kupujący, który dokonuje zakupu produktów, na które konieczne jest posiadanie zezwolenia na posiadanie broni, może dokonać zakupu tylko w siedzibie firmy Best Hunters oraz musi wylegitymować się należytymi dokumentami.
  9. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  10. Dostarczanie towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody od sprzedawcy.
  11. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny (Internet), z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Korzystanie z przeglądarki internetowej min. Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3.0 lub innej, która wyświetla w pełni sklep wraz z dostępem do regulaminu.
   2. Odpowiednio skonfigurowany adres elektroniczny – poczta e-mail – do kontaktu z sprzedawcą.
  12. Wszystkie podane przez sprzedającego ceny zawierają podatek VAT, są wyrażone w polskich złotych (PLN) i nie obejmują kosztów dostawy.
  13. Na końcowy koszt zamówienia składa się cena produktu oraz koszt przesyłki, zależny od wybranej przez klienta formy.
  14. Informacje o produktach podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
  16. Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Nie dotyczy to produktów oferowanych w ramach Komisu Broni i Optyki.
  17. Sprzedający dba, aby produkty opisane w sklepie posiadały pełne opisy dot. sprzedawanego przedmiotu. Kupujący ma prawo złożyć bezpłatne zapytanie do sprzedającego dotyczące produktu a także zapisów regulaminu, które zdaniem Kupującego są dla niego niezrozumiałe, z prośbą o wyjaśnienie.
  18. Sprzedający dba, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany po złożeniu zamówienia.
  19. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie kupującemu przysługuje prawo:
   1. Do częściowej jego realizacji, poprzez zmianę produktu na inny, którego cena nie przewyższa ceny produktu zamówionego;
   2. Wydłużonego oczekiwania na sprowadzenie dodatkowej partii towaru i pełną realizację zamówienia;
   3. Odstąpienia w całości zamówienia. Wpłacone środki na rzecz realizacji złożonego zamówienia zostaną zwrócone kupującemu na wskazany rachunek bankowy;
  20. Produkty oznaczone "produkt niedostępny w sprzedaży on-line" nie podlegają sprzedaży wysyłkowej, a stanowią jedynie prezentację oferty, dostępnej w sklepie stacjonarnym.
  21. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
  22. Sprzedawca może odmówić sprzedaży niektórych produktów, zwłaszcza broni pneumatycznej, której energia kinetyczna pocisku przekracza 17 J osobom, które nie ukończyły 18 lat lub nie posiadają odpowiedniego zezwolenia na zakup i posiadanie broni.
  23. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja jest dobrowolna. Zakupu rzeczy w sklepie internetowym można dokonać poprzez rejestrację w serwisie i utworzeniu stałego konta, które ułatwi zakupy w przyszłości, jak i poprzez opcję zakup jednorazowy, który nie wymaga rejestracji i zakładania konta w serwisie.
  24. Aby zarejestrować się w sklepie należy przejść procedurę rejestracji oraz wprowadzić indywidualne hasło i login.
  25. Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.
  26. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
  27. Zmiany w regulaminie zostaną przeprowadzone z powiadomieniem wszystkich zarejestrowanych użytkowników drogą mailową. Wówczas zarejestrowany użytkownik ma prawo do podjęcia decyzji o wyrejestrowaniu konta z systemu teleinformatycznego sprzedającego lub rezygnacji z dokonanego zamówienia (wówczas zostaną zwrócone wszelkie wpłaty dokonane przez kupującego) lub akceptacji zmian i kontynuowania realizacji umowy.
 2. Ochrona Danych Osobowych
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Sklepu jest Sprzedający - Leszek Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Best Hunters Leszek Kamiński, ul. Jutrzenki 91, 02-231 Warszawa, NIP 522 252 99 56, tel. 228730950
  2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  3. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane i przetrzymywane przez Administratora przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub przez okres wskazany przez przepisy prawa.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim, na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej. Dane mogą być przekazane takim podmiotom jak księgowość zewnętrzna, serwis transakcyjny, bank, firma kurierska lub zewnętrzny dział prawny w celu wykonywania obowiązków rachunkowych, transferowych, dostawy lub w celu wyjaśnienia problemów prawnych, które mogą dotyczyć pośrednio lub bezpośrednio Kupującego poprzez ograniczenia jego praw.
  5. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679.
  6. Korzystanie z Serwisu jest szyfrowane – logowanie, rejestracja, przeglądanie – poprzez korzystanie z bezpiecznego szyfru SSL.
  7. Administrator dba o poufność i ochronę danych osobowych Kupujących korzystających ze Sklepu.
  8. Jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu będzie wysyłany przez Administratora Newsletter, zawierający informacje o akcjach promocyjnych, wydarzeniach etc. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
  9. Kupującemu przysługuje prawo, do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, poprzez powiadomienie Inspektora Ochrony Danych drogą mailową – iod(małpka)besthunters.pl lub samodzielnie poprzez usunięcie konta z serwisu Sklepu Best Hunters.
  10. Kupujący ma prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania dotyczących danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć drogą mailową na adres iod(małpka)besthunters.pl. Niezwłocznie po złożeniu sprzeciwu, zostanie wstrzymane przetwarzanie danych osobowych Kupującego za wyjątkiem odstępstw wskazanych w art. 21 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
  11. Cofnięcie zgodny na przetwarzanie danych osobowych lub złożenie sprzeciwu co do przetwarzania danych Kupującego, może uniemożliwić lub utrudnić Administratorowi danych prawidłowe wykonywanie uprawnień Kupującego w zakresie rękojmi lub gwarancji na zakupione produkty.
  12. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i Portalów internetowych używając bannera lub linku, gdzie Kupujący przechodzi na inną stronę internetową, należącą do innego właściciela.
  13. Bez odrębnej zgody, dane nie są udostępniane innym podmiotom, jednak w Sklepie mogą znajdować się skrypty śledzące ruch na stronach, wbudowane w wtyczki z których korzysta Sklep. Celem ich wyłączenia proszę zainstalować wtyczkę Ghostery lub inną pełniąca podobne funkcje.
  14. Sklep korzysta z plików cookies, o czym szerzej możesz przeczytać w ustanowionej przez Administratora Polityce Prywatności.
  15. Dodatkowe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych znajdują w przyjętej przez Administratora Polityce Prywatności, która dostępna jest tutaj. Przed zaakceptowaniem regulaminu prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi treściami tak zawartymi.